17-18 ოქტომბერი 2011

ბრიტანეთის „დახურული ბირთვული ცენტრების პროგრამის“ (CNCP) კონფერენცია. იალტა, უკრაინა

 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription

4-6 ოქტომბერი 2011

ბრიტანეთის „დახურული ბირთვული ცენტრების პროგრამის“ (CNCP) VII საერთაშორისო კონფერენცია. ასტანა, ყაზახეთი

 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription

7-9 სექტემბერი 2010

ბრიტანეთის „დახურული ბირთვული ცენტრების პროგრამის“ (CNCP) VI საერთაშორისო კონფერენცია. მინსკი, ბელარუსი

 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription

15-18 September 2009

ბრიტანეთის „დახურული ბირთვული ცენტრების პროგრამის“ (CNCP) V საერთაშორისო კონფერენცია. ბათუმი, საქართველო

 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription

10-12 სექტემბერი 2008

ბრიტანეთის „დახურული ბირთვული ცენტრების პროგრამის“ (CNCP) IV საერთაშორისო კონფერენცია. სევანი, სომხეთი

 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription

3 აპრილი 2008

შესდგა სოხუმის ფიზიკა ტექნიკის ინსტიტუტის დირექციისა და სამეცნიერო საბჭოს გაფართოებული სხდომა „დახურული ბირთვული ცენტრების ბრიტანული პროგრამის“ (CNCP) ექსპერტთა ჯგუფის მონაწილეობით.

 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription

9-17 თებერვალი 2008

მონაწილეობა სემინარში, რომელიც გაიმართა დიდ ბრიტანეთში ოქსფორდის, კემბრიჯის და სხვა სამეცნიერო ცენტრებში სამეცნიერო-ტექნოლოგიურ სამუშაოთა კომერციალიზაციის საკითხებზე.